Antibody Test Kit

Protilátková testovacia súprava

  • Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit For C-O-V 19

    Sada na rýchly test protilátok Igg / IGM pre COV 19

    Súprava na rýchle testovanie protilátok sa používa na vybavenie zdravotníckych pracovníkov na detekciu protilátok rapidCOVID-19. Táto súprava na rýchle testovanie COVID-19 je vhodná na kvalitatívnu detekciu protilátok SARS-CoV-2 lgM / lgG v ľudskom sére, plazme alebo celej krvi.