Endotracheal Tube

Endotracheálna trubica

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    Jednorazová endortracheálna trubica s manžetou

    Endotracheálna trubica je ohybná trubica, ktorá sa vloží cez ústa do priedušnice (priedušnice) a pomáha tak pacientovi dýchať. Endotracheálna trubica sa potom pripojí k ventilátoru, ktorý dodáva kyslík do pľúc. Proces zavedenia trubice sa nazýva endotracheálna intubácia. Endotracheálna trubica sa stále považuje za zariadenie „zlatého štandardu“ na zabezpečenie a ochranu dýchacích ciest.