Virus Collection Kit

Súprava na zhromažďovanie vírusov

  • Virus Collection Kit Sample Taking Swab Kit

    Sada na odber vírusov Sada na odber vzoriek

    Vírusové transportné médium s výtermi

    Používa sa na odber vzoriek tajomstva z hrdla alebo nosnej dutiny.

    Vzorky odobraté tampónmi sa konzervujú v konzervačnom médiu, ktoré sa používa na testovanie, kultiváciu, izoláciu a podobne.