Mannual Retractable Safety Syringe

Vyťahovacia bezpečnostná striekačka